COVID-19

UPDATE 24/02/20

UPDATE 23/02/20

OPTEGWYR ALTON MURPHY

‘Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa ynglyn â COVID-19 ac yn parhau i ymateb yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Awdurdodau’r Deyrnas Unedig.  Mae mesurau ychwanegol mewn lle i ofalu am iechyd a llês cleifion a staff y cwmni.  Mae offer yr ystafell archwilio, ardaloedd aros, fframiau a phob arwynebedd yn cael eu glanhau a di-heintio yn rheolaidd.  Mae mesurau hylendid personol ar ymarfer yn gyson ac ‘rydym yn eich annog i ymarfer hylendid personol wrth ymweld a’n safleoedd.  Os oes gennych dymheredd, peswch newydd neu eich bod yn fyr o wynt, gofynnwn yn garedig i chi ail drefnu eich apwyntiad.  Mae arwyddion sy’n cynnwys gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi eu gosod ar ein drysau, gofynnwn i chi ddilyn y canllawiau hyn.  Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod ansicr yma.  Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa yma yn ddyddiol.

ALTON MURPHY OPTICIANS

We are continuing to closely monitor the outbreak of COVID-19 and continue to act on the advice of Welsh Government, Public Health Wales and UK authorities.   Additional measures are in place to safeguard the health and wellbeing of patients and staff on our premises.  The testing room equipment, waiting areas, surfaces, frames and all areas are being regularly cleaned and sanitised.  Good hygiene measures are practiced throughout, we encourage you to participate in good hygiene practice on entering the premises.  If you present with fever, a new dry cough or shortness of breath, we ask you to re-arrange your appointment.  Signage with Public Health information are visible on our Practice doors, please adhere to these guidelines.  Thank you for your understanding during this period of uncertainty.  We will continue to monitor the situation daily.