Don’t let wearing glasses stop them!

Every child that needs glasses to play will need sports eyewear.

The North Wales Coast Football Association – offer a contribution of  £60.00 towards a pair of sports/safety goggles to players who’s team is a member of NWCFA.

Don’t miss out – Call into your nearest Alton Murphy branch for details.

The safety of your child’s eyes is of utmost importance to us.

Alton Murphy across North Wales

Alton Murphy ar draws Gogledd Cymru | Gofal Llygad | Gofal Llawn 

Yn galw ar pop peldroediwr addawol!

Peidiwch â gadael gwisgo sbectol atal hyn!

Bydd angen sbectol chwaraeon ar bob plentyn sy’n gwisgo sbectol.

Mae Cymdeithas Pel Droed Arfordir Gogledd Cymru yn cynnig cyfraniad o £60
tuag at bâr o sbectol chwaraeon i chwaraewyr sy’n aelodau o’r gymdeithas.

Peidiwch â cholli’r cyfle – galwch mewn i’r cangen Alton Murphy agosaf am
fanylion.

Mae diogelwch llygaid eich plentyn o bwysigrwydd mawr i ni.

Alton Murphy ar draws Gogledd Cymru | Gofal Llygad | Gofal Llawn 

en_GBEnglish