Come and
work with us.

The largest independent Opticians in North Wales.

Please view  our vacancies below.

Swydd Wag:

Alton Murphy Biwmares

CYMHORTHYDD OPTEGOL RHAN AMSER

(Rhan amser | 14 awr)

Gwnewch gais ysgrifenedig i:

Mr Alan Jones, Optegwyr Alton Murphy, 128 Stryd Fawr, Porthmadog. LL49 9NW

neu ebostiwch: alan@altonmurphy.co.uk

Dyddiad cau: 30/10/2021

Job Vacancy:

Alton Murphy Beaumaris

OPTICAL / DISPENSING ASSISTANT

(Part time | 14 hrs)

Apply in writing to:

Mr Alan Jones, Alton Murphy Opticians, 128 High Street, Porthmadog. LL49 9NW

or email: alan@altonmurphy.co.uk

Closing date: 31/10/2021

Swydd Wag:

Alton Murphy Dinbych, Yr Wyddgrug, Rhuthun

Optegydd  Gweinyddol

(Llawn Amser)

Gogledd Ddwyrain Cymru- Dinbych/Yr Wyddgrug/Rhuthun

Gwnewch gais ysgrifenedig i:

Meinir Tudor, Optegwyr Alton Murphy, 128 Stryd Fawr, Porthmadog. LL49 9NW

neu ebostiwch: meinir@altonmurphy.co.uk

Dyddiad cau: 15/11/2021

Job Vacancy:

Alton Murphy Denbigh, Mold, Ruthin

Qualified Dispensing Optician

(Full time)

Required for busy practices in North East Wales – Denbigh, Mold, Ruthin

Apply in writing to:

Meinir Tudor, Alton Murphy Opticians, 128 High Street, Porthmadog. LL49 9NW

or email: meinir@altonmurphy.co.uk

Closing date: 15/11/2021